FANDOM


HistorieEditovat

Město založil v roce 1547 italský průzkumník Giulio Contadino. Tehdy ho pojmenoval Porto Romano podle svého rodného města, Říma. Poté až do 17. století, kdy město obsadili Nizozemci, sloužilo jako prostá obchodní stanice. Pod nadvládou Nizozemska se Porto Romano rychle rozrostlo až v hlavní kolonistickou metropoli na východním pobřeží. V roce 1694 převzali moc nad městem Britové a jejich guvernér John Stanmore, který jej přejmenoval na Empire Bay.

Stanmore pak vládl nad městem až do své rezignace roku 1734. Empire Bay zůstalo dále pod Britskou nadvládou a to i v dobách Americké revoluce, kdy zde byli vězněni Američtí váleční zajatci. V 19. století, době velkého nárustu imigrace, bylo mnoho městských čtvrtí postaveno během imigrační záplavy, jako například Kingston, tvořen irskými přistěhovalci a chinatown, kterou vybudovali čínští imigranti.

V 19. století a na počátku 20. století se z Empire Bay začalo stávat moderní americké velkoměsto. Byla postavena Culverská přehrada a slavný hotel Empire Arms, který během přestavby roku 1942 vyhořel, avšak byl znovu přestavěn mezi lety 1945 a 1950.

Dnes se tato prosperující a ekonomicky stabilní metropole řadí mezi největší města Ameriky.